انواع مراقب های تخصصی

moragheb 17854

    وظايف كمك بهيار

هنگامی که شما یا عزیزانتان از بیمارستان مرخص می شوید به کمک بهیار در منزل نیاز خواهید داشت. او می تواند زمینه آسایش و راحتی و در نتیجه بهبود سریع بیمار در منزل را فراهم کند. پرستاران ما ارزیابی های بهداشتی را انجام می دهند تا از بیماری که جراحی بزرگی داشته به بهترین شکل ممکن مراقبت شود.

     وظایف اصلی بهیار در منزل به شرح زیر است:

اطلاعات مربوط به شرایط و برنامه های درمانی را از مراقبین، پرستاران و پزشکان جمع آوری کند.

·    علائم حیاتی بیمار را کنترل کند.
·    بیماران را استحمام کند و لباس بپوشاند.
·    وعده غذایی مناسب سرو کرده و در خوردن غذا به بیمار کمک کند.
·    بیمارانی که نمی توانند حرکت کنند و در رختخواب هستند را برگرداند و جابجا کند.
·    بیمار را ماساژ دهد.
·    ملافه ها را تعویض کند و تخت بیمار را مرتب کند.
·    به حرکت بیمار روی تخت، میز معاینه و ویلچر کمک کند.
·    بیمار را از نظر کبودی، خون در ادرار و سایر جراحات و زخم همچنین بخیه های او را بررسی کند.
·    مطابق اصول بهداشتی بدن بیمار را تمیز کند. این کار شامل کوتاه کردن ناخن ها، تعویض البسه، تراشیدن موی بدن می باشد.
·    پاکیزه نگه داشتن کلیه وسایل و تجهیزات پزشکی موجود شامل تخت بیمار و وسایل کمک تنفسی هم از وظایف بهیار است.

moragheb 256464


وظايف بهيار ( کمک پرستار)

بهیار کیست؟
بهیار عضوی از گروه پزشکی است که در امر مراقبت و درمان بیماران مشارکت می کند. بهیاری یکی از شاخه های علوم و خدمات پزشکی است که از دانش پرستاری و مهارت های فنی و اخلاقی و عواطف انسانی و همچنین انضباط بهره مند است.
 بهیار در تمام مراکز درمانی از جمله بیمارستان ها، آسایشگاه ها، درمانگاه ها، مراکز توانبخشی، اورژانس ها و مراکز بهداشتی درمانی، خدمات ارائه می دهد. بهیاران عضوی از کادر پرستاری هستند که زیر نظر پرستار و پزشک فعالیت می کنند.

     وظایف بهیار در منزل چیست؟

·    کسب دستور و برنامه  از پزشک خانواده
·    تامین نیازهای بهداشتی اولیه مددجو : تامین بهداشت پوست و مو تامین بهداشت دهان و دندان
·     کمک در تامین نیازهای تغذیه ای مددجو شامل : کمک در دادن غذا به بیمارانی که نمی توانند به تنهایی غذا بخورند و تغذیه به وسیله لوله معده( گاواژ )
·     تامین نیازهای دفعی مددجو : ( استفاده از لوله – لگن – انما – تعویض کیسه کلستومی و.. .
·    کمک در حفظ درجه حرارت طبیعی بدن استفاده از کیف آب گرم ، یخ ، پاشویه و ...
·    آماده نمودن تخت ها
·    کمک به خروج بیمار از تخت و راه رفتن و
·    کنترل علایم حیاتی ، جذب و دفع مایعات و ثبت در پرونده
·     گرفتن نمونه های آزمایشگاهی شامل مدفوع ، ادرار ، خلط
·    دادن گزارش اقدامات انجام شده در زمان تحویل
·    برقراری ارتباط موثر و مداوم با بیمار و پاسخ به آنها و ملاحظه کلیه تغییرات حال بیمار
·    گزارش و ثبت مراقبت های انجام شده بطور کامل از بیماران در پرونده بالینی بیمار
·    آماده کردن بیمار در موارد لزوم جهت انجام معاینات پزشکی با رعایت منشور حقوق بیمار شامل ( برقراری ارتباط / دادن وضعیت مناسب به بیمار / بر داشتن پوشش از محل معاینه و در معرض قرار دادن حفظ محیط مناسب جهت معاینه / در دسترس قرار دادن وسایل معاینه
·     آماده کردن وسایل جهت استریلیزاسیون
·     انجام پروسجر هایی مانند تعویض پانسمان ، انجام نوار قلب ، کشیدن بخیه ، تزریقات ( عضلانی ، زیر پوستی ، داخل پوستی ، تزریق واکسن ) کمپرس ها تحت نظارت  نرس)
·    کمک در امر توانبخشی مددجو  مانند کمک در بکاربردن چوب زیر بغل و پروتزها
·    حفظ امنیت بیمار در رابطه با پیشگیری از بروز حوادث احتمالی


مجموعه فرشتگان آسایش افتخار دارد خدمات در زمینه مراقبین تخصصی را زیر نظر تيم نرسينگ با تجربه خدمت شما عزیزان ارائه دهد.