استخدام در فرشتگان آسایش

دفتر پرستاری فرشتگان آسایش از متقاضیان مشتاق صبور و متخصص در بخش مراقبتی و نگهداری از سالمند و کودک و بخش امورمنزل و آشپزی از تهران و تمام استان ها جهت استخدام دعوت به عمل می آورد: